Förberedande undervisning i Jakobstad

Förberedande undervisning

Fyra förberedande i regionen: Kållby-Heimbacka, Lagmans, Terjärv, Oxhamn. Förberedande gymnasieutbildning (1 år) för invandrare och personer med annat modersmål än finska och svenska ordnas på Jakobstads gymnasium.

Besöksadress