Förberedande undervisning i Kaskö

Förberedande undervisning

Tre klasser i regionen: Petalax skola, Korsnäs skola och Mosebackens skola. Ingen egen grupp i Kristinestad eller Kaskö.

Besöksadress