Förberedande undervisning i Vanda

Förberedande undervisning

Förberedande undervisning ges i elevens närskola och eleverna är integrerade i allmänundervisningens grupper. Ifall det är ändamålsenligt kan förberedande undervisning ges i en åldersblandad grupp.

Besöksadress