Grundskolan Norsen

Grundskola 1-9

Årskurserna 5-9

Unionsgatan 2, 00320 Helsingfors 
 

Cygnaeus-enheten, årskurserna 1-4

Sjömansgatan 9, 00120 Helsingfors
 

Kronohagen-enheten, årskurserna 1-4

Besöksadress
Unionsgatan 2
00130 HELSINGFORS
Postbox
PB 3058, 00099 Helsingfors stad