Billnäs lekskola/eftis

Kommunalt daghem, Eftis

Mannerheims barnskyddsförenings verksamhet, privat dagvård. Även eftisverksamhet.

Besöksadress
Billnäs skola, Bruksv.14
10330 BILLNÄS