Bonäs eftis, Prästgården

Eftis

Jakobstads svenska församling

Besöksadress
Västra ringvägen 2
68620 JAKOBSTAD
040-3100 419
annette.tallgren@evl.fi

Beställ uppdateringslänk