Kronohagens förskola

Förskola

Verkar läsåret 2014-2015 i samma utrymmen med Kronohagens lågstadie (Svante Olssons allé).

Besöksadress
Gengatan 7
00170 HELSINGFORS
Postbox
PB 3061, 00099 Helsingfors stad