Kyrkslätts musikinstitut

Musikläroinrättning

Svensk kontaktperson: Annika Mickos, annika.mickos@kirkkonummi.fi

 

Besöksadress
Villa Haga (institutet): Tjänstevägen 5
Kansliet: Kyrkstallsvägen 1 A, 2 vån
02400 KYRKSLÄTT