Lappfjärds daghem /Förskola/ Morgon och eftermiddagsvård förskolelever och skolelever

Eftis, Förskola

Tvåspråkigt daghem

Besöksadress
Gropvägen 1 (Förskola ) / Södra Lappfjärdsvägen 40 (Eftis för skolelever)
64300 LAPPFJÄRD
Postbox
64300