Lauttasaaren ala-aste

Språkbad

Grundläggande utbildning 1-6

Besöksadress
Kvarnbergsvägen 3
 
Postadress
PB 3105, 00099 Helsingfors stad