Mattby svenska eftis

Eftis

Garantiföreningen för Mattby svenska lekskola r.f.

Mattby svenska eftis är tillfälligt verksamma i Mattlidens skolcentrum (Mattliden 1) under läsåret 2019-2020 pga saneringsarbeten på Mattgårdsvägen

Besöksadress
Mattgårdsvägen 6
02230 ESBO