Mattby svenska lekskola

Privat daghem

Garantiföreningen för Mattby svenska lekskola r.f.

Tillfälligt verksam i Gäddviks allaktivitetshus, Toppelundsvägen 13, 02170 Esbo under verksamhetsperioden 2019-2020 pga saneringsarbeten på Mattgårdsvägen.

Besöksadress
Mattgårdsvägen 6
02230 ESBO