Mattlidens skola

Grundskola 1-9
Besöksadress
Mattberget 3 (åk 1-6) / Mattliden 1 (åk 7-9)
02230 ESBO
Postbox
PB 3341, 02070 Esbo stad