Mellersta Österbottens utbildningskoncern, tvåspråkig närvårdarutbildning

Yrkesutbildning

Tvåspråkig utbildning

Besöksadress
Terveystie 1
67200 KARLEBY