Nordsjö lågstadieskola

Grundskola 1-6
Besöksadress
Fjärdstråket 6
00980 HELSINGFORS
Postadress
PB 3067, 00099 Helsingfors stad