Step-utbildning, Helsingfors

Yrkesutbildning
  • Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning - samtliga tre kompetensområden
  • Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning - samtliga fem kompetensområden
  • Specialyrkesexamen i pedago
Besöksadress
Sandvikskajen 13
00180 HELSINGFORS