Solf eftis

Eftis

Upprätthållare: Folkhälsan i Korsholm r.f. Allmän info på hemsidan

Vid kontakt ang blanketter och dyl. koordinator Susanne West

Besöksadress
Solfvägen 204
65450 SOLF
050 465 1068 (åk 1)
susanne.west@folkhalsan.fi
http://www.folkhalsan.fi/korsholm

Beställ uppdateringslänk