Språkbadsdaghem/Kielikylpypäiväkoti

Kommunalt daghem, Språkbad

2 grupper badar på finska och 1 på svenska

Besöksadress
Kyrkostrandsgatan 16
68600 JAKOBSTAD