Brändö lågstadieskola

Grundskola 1-6
Besöksadress
Ståhlbergsvägen 2
00570 HELSINGFORS
Postbox
PB 57301, 00099 Helsingfors stad