Brändö lågstadieskola

Grundskola 1-6
Besöksadress
Ståhlbergsvägen 2
00570 HELSINGFORS
Postadress
PB 3053 , 00099 Helsingfors stad