Staffansby lågstadieskola

Grundskola 1-6
Besöksadress
Trastvägen 20
00780 HELSINGFORS
Postadress
PB 3069, 00099 Helsingfors stad