Staffansby lågstadieskola

Grundskola 1-6
Besöksadress
Trastvägen 20
00780 HELSINGFORS
Postbox
PB 78301, 00099 Helsingfors stad