Svenska Barndaghemmet i Tammerfors

Förskola, Privat daghem

Också för finskspråkiga barn som vill lära sig svenska.

Besöksadress
Mariankatu 41
33200 TAMPERE