Taivallahden peruskoulu

Språkbad

Grundläggande utbildning 1-10

Besöksadress
Södra Hesperiagatan 38
00100 HELSINGFORS
Postadress
PB 3112, 00099 Helsingfors stad