Valteri center för lärande och kompetens, Skilla

Förskola, Grundskola 1-9
Tvåspråkig

Valteri består av sex riksomfattande center som erbjuder tjänster runtom i Finland.  Skilla är den svenskspråkiga enheten. Skilla kompletterar kommunala och regionala stödtjänster för lärande och skolgång. Våra tjänster kan rikta sig till enskilda barn

Besöksadress
Tenalavägen 15
00280 HELSINGFORS
Postbox
PB 104, 00049 VALTERI
0295332212
josefin.holmkvist@valteri.fi
http://www.valteri.fi

Beställ uppdateringslänk