Valteri center för lärande och kompetens, Skilla

Förskola, Grundskola 1-9
Tvåspråkig

Valteri består av sex riksomfattande center som erbjuder tjänster runtom i Finland.  Skilla är den svenskspråkiga enheten. Skilla kompletterar kommunala och regionala stödtjänster för lärande och skolgång. Våra tjänster kan rikta sig till enskilda barn

Besöksadress
Tenalavägen 15
00280 HELSINGFORS
0295332212
josefin.holmkvist@valteri.fi
http://www.valteri.fi

Beställ uppdateringslänk